PMD container
Print


Achter de coulissen: Bonnenboulers


Tijd voor een nieuwe aflevering van Achter de Coulissen. Dit keer de Jeu de Boules vereniging De Bonnenboulers uit Sleen.

Wat is Jeu de Boules?
Als we in Nederland over Jeu de Boules spreken, bedoelen we Petanque. De eenvoud van Petanque heeft er voornamelijk voor gezorgd, dat het mondiaal en nationaal verreweg de meest voorkomende spelvariant van het Jeu de Boules is geworden. Petanque kan individueel worden gespeeld, maar ook in teams van twee spelers (doublette) of drie spelers (triplette). De triplette-vorm wordt internationaal als de belangrijkste variant beschouwd.

Het bestuur van de Jeu de Boules vereniging in Sleen bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Roelof Haasken
Secretaris: Mini Bos
Penningmeester: Gé van Kuijk
Overige bestuursleden: Tina Kamps en Fre Gerding

Mijn eerste vraag aan voorzitter Roelof is: Hoe is deze vereniging ontstaan in Sleen?
De heer G. Hagenouw kwam met het voorstel een Jeu de Boules vereniging op te richten. De heer Hagenouw was hoofd van de school en ging in de vakantie vaak naar IJmuiden. Daar kwam hij met het spel in aanraking en vond het leuk. De heer Hagenouw heeft toen met de heer A. Stock de vereniging opgericht.

De vereniging ging van start in januari 1991. De opening werd verricht door wethouder de heer E. Thiele. Door de eerste bal over de jeu de boules baan te gooien was deze officieel geopend. De heer Thiele bood namens de gemeente een bankje aan, voor de spelers die op dat moment niet aan de beurt zijn.

Volgend jaar, in 2016, bestaat de Jeu de Boules vereniging in Sleen vijfentwintig jaar.

Er zijn nog een paar leden vanaf het begin lid, o.a bestuurslid Tina Kamps en haar man Jans. De club heeft een prachtige naam gekregen bij de oprichting en wel 'Bonnenboulers'. De club telde bij de oprichting negenentwintig leden. Het ledenaantal is op dit moment vijfendertig. 

Spelregels
Benieuwd naar de regels van het spel? Bekijk dan spelregels.

Hoe vaak komen de leden bij elkaar? 
De club komt twee keer per week bij elkaar en wel op dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Het gaat eigenlijk bij alle weersomstandigheden door, behalve bij heel slecht weer. Dan kunnen de leden bij elkaar komen om te sjoelen (vanaf november). Men kan ook alleen de dinsdag of de vrijdag komen.

Moet je ook les nemen om lid te kunnen worden? Dat hoeft niet, want al doende leert men het spel.

De Bonnenboulers komen voor de vergaderingen vier keer per jaar bij elkaar en dit wordt soms na een spelmiddag gedaan.

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?
Na mijn vraag of het een betaalbare sport is begint Roelof te lachen. Hij geeft aan dat het waarschijnlijk de minst dure sport is in Sleen. De contributie is 16 euro per jaar.

Wat heb je nodig om deze sport te spelen?
Voor het spel heeft men nodig een set van drie stalen boules en een houten but van 25 tot 35 mm doorsnee. 

De vereniging heeft zelf een paaltje met cijfers om de stand bij te houden. Twee vlaggetjes aan een stokje, de but moet aan het begin van een spel tussen deze vlaggetjes liggen. Ook eventueel een centimeterband om bij twijfel de juiste afstand tussen de ballen te meten. De ballen en de but zijn bij een sportzaak te koop. Ook via het internet en wie niet te veel wil uitgeven kan via Marktplaats de genoemde artikelen kopen voor een leuke prijs. De vereniging heeft zelf ook reserve ballen.

Verhuur baan
Deze kan men eventueel huren evenals de ballen en but. Het is mogelijk om met een groep een middag te plannen. Ook kan dit met begeleiding van een lid van de vereniging.

Voor welke leeftijd is jeu de boules
In Sleen is de gemiddelde leeftijd vijfenzestig jaar. Er is voor deze sport geen leeftijdslimiet. Nieuwe leden, mannen en vrouwen, zijn van harte welkom.

Uitwisseling met andere Jeu de Boules verenigingen
Mijn vraag of de leden van de Jeu de Boules Sleen wel eens ergens anders jeu de boules spelen. De leden overleggen ieder jaar met de vereniging uit Zuidbarge om tegen elkaar te spelen.

Verdere activiteiten
Als activiteit wordt er jaarlijks de clubkampioenschappen gehouden. Deze dag begint met koffie en iets lekkers. Tussen de middag is er een lunch. Na afloop tijdens de prijsuitreiking een hapje en een drankje. 

Tot Slot
Een prachtige Jeu de Boules vereniging met vijf banen, op één van de mooiste plekken in Sleen. Een sportieve bezigheid op de dinsdag- en vrijdagmiddag. Een echte gezonde buitensport. 

Ik sluit af met de woorden van de voorzitter: Gezelligheid en sociale contacten staan bij de Jeu de Boules vereniging hoog in het vaandel.

Bekijk hier alle foto's.

Verslag en foto’s: Silvia de Vries