De beste planning voor de toekomst...

"De beste planning voor de toekomst..."

Veranderende maatschappij...
De ontwikkelingen op het pensioengebied zijn veelal een afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen.
Individualisering, toenemende welvaart, tweeverdiener-maatschappij, meer behoefte aan vrije tijd, arbeidsmobiliteit. Zo maar een aantal begrippen die aangeven dat deze maatschappij verandert.

Vraag naar meer maatwerk
De wensen omtrent pensioen worden steeds meer individueel bepaald en vragen om meer maatwerk. Een uniforme pensioenregeling die voor iedereen hetzelfde biedt past niet meer in de geest van deze tijd.

Persoonlijk financieel plan
De opkomst van persoonlijke financiële planning brengt privé en werksituatie financieel dichter bij elkaar. Steeds meer wordt de pensioenregeling geïntegreerd in een persoonlijk financieel plan, welke richting geeft aan de totale inkomens- en vermogensopbouw. De mogelijkheden voor individuele keuzes worden steeds groter. Pensioen is niet meer iets van later, maar dwingt reeds nu tot actieve betrokkenheid.

Inzicht in uw pensioen volgens uw keuze
Wij geven u inzicht in uw pensioen en bieden keuze om uw pensioenwensen te realiseren.

Contact

Rink Pensioen
Rink Pensioen Markeweg 8a 7846 AH  Noord-Sleen
T. 06-51603576 E. rene@rinkpensioen.nl I. http://www.rinkpensioen.nl

Pensioen is niet meer iets van later, maar vraagt nu om actieve betrokkenheid. Rink Pensioen is een pensioenadvieskantoor, waarbij kennis en ervaring in hoge mate aanwezig zijn. Rink Pensioen werkt voor ondernemers, accountants en tussenpersonen. Ik ben bereikbaar voor al uw vragen op pensioengebied en ontmoet u graag tijdens een vrijblijvende afspraak.
René Delsink (adviseur)