Gastles over vrijheid op CBS De Fontein

Gastles over vrijheid op CBS De Fontein

In het kader van de “Maand van de Vrijheid” gaf Gertjan Zuur een gastles over het thema "vrijheid" voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Fontein. Deze lessen worden door vrijwilligers op vele basisscholen gegeven om aandacht te vragen voor 4 en 5 mei

In het kader van de “Maand van de Vrijheid” gaf Gertjan Zuur een gastles over het thema "vrijheid" voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Fontein.

Deze lessen worden door vrijwilligers op vele basisscholen gegeven om aandacht te vragen voor 4 en 5 mei.

De kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Fontein luisterden aandachtig naar Gertjan Zuur om meer te horen over de Tweede Wereldoorlog en met name over de deportaties van de joden vanuit Westerbork.

Gertjan Zuur, onder andere gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente Coevorden, is één van de vele vrijwilligers in de provincie Drenthe, die deze maand een gastles geven.
Deze lessen zijn een initiatief van de Stichting Prinsessendag en worden georganiseerd in samenwerking met Herinneringscentrum kamp Westerbork. Bovendien is Drenthe dit jaar de startprovincie voor de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei.

De les begon met een korte film over de aanloop van de Tweede Wereldoorlog, de Jodenhaat van Hitler en alle beperkingen die de joden kregen opgelegd. Verder de deportaties naar de diverse concentratiekampen. De ruim 100.000 joden uit Nederland, kwamen via het kamp Westerbork, vooral terecht in Auschwitz en Sobibor in Polen.

Gertjan Zuur vertelde verder over de Joodse familie uit Sleen.
De familie Heckscher woonde tot oktober 1942 in Sleen. De familie bestond uit vader Izaak, Moeder Elsiena en twee zonen, Meijer en Rolf die respectievelijk 11 en 7 jaar oud zijn geworden. Na een periode van onderduiken, is ook deze familie via Westerbork op transport gesteld naar Auschwitz, waar de moeder en de zonen zijn omgekomen. De vader is later, na tewerkstelling, elders omgekomen.

Om bij Sleen te blijven, ook het monument dat is geplaatst ter herdenking van de familie Heckscher krijgt aandacht. Dit monument is door de leerlingen van basisschool de Akker geadopteerd. De leerlingen van groep 7 en 8 noemen natuurlijk het vliegtuigmonument in de bossen bij Noord-Sleen, ter nagedachtenis van de omgekomen bemanning, als bijzondere herdenkingsplaats van de oorlog. Jaarlijks dragen de leerlingen van groep 8 het beheer over aan de leerlingen van groep 7.

De leerlingen kregen ook een opdracht rond het thema vrijheid. Ieder mocht op zijn of haar eigen manier het thema vrijheid in beeld brengen door middel van tekeningen en teksten. Dat leverde fraaie resultaten op. Naast de tekeningen waren er ook mooie korte gedichten, zoals deze van Sophie:

VRIJHEID
Voor mij staat vrijheid voor blijheid
Blij dat je vrij mag zijn
buiten spelen, samen delen
Alles kan, nu je vrij kan zijn
We gaan niet buiten sluiten
dat kan echt niet, niemand is alleen
niemand die je verdrietig ziet
We zijn blij, happy vrolijk
Lach nu je vrij mag zijn.

Gertjan sloot de gastles af met de opmerking dat vrijheid niet onbeperkt is. Zoals er spelregels zijn voor voetbal, zijn er verkeersregels in het verkeer. Echter dat is toch heel anders dan de beperkingen die de joden in de oorlog werden opgelegd. Al met al een leerzame les om de herinnering aan de oorlog levend te houden. Tenslotte werden de kinderen getrakteerd op een stukje chocola, als herinnering aan de voedseldropping aan het eind van de hongerwinter.

Klik hier voor alle foto's

Verslag/Foto's: Nico Bakker

Naar archief