Kerken gaan fuseren in Sleen: programma fusieweek

Deze week staat er in kerkelijk Sleen heel wat te gebeuren. Na een voorbereiding van enige jaren wordt de fusie tussen beide kerken een feit.

Deze week staat er in kerkelijk Sleen heel wat te gebeuren. Na een voorbereiding van enige jaren wordt de fusie tussen beide kerken een feit.

Een proces waaraan in eerste instantie veel achterdocht en koud watervrees moet worden weg genomen. Maar gaande dat proces komt men er achter dat in die andere kerk ook gewoon mensen kerken. En dat zij dit op bijna dezelfde manier doen als wij. Omdat in Sleen de twee kerken tegenover elkaar staan werd die andere kerk de overkant genoemd; en zoals drs. P al heeft gemeld in zijn lied van de veerman die zijn dagen sleet met het naar de overkant brengen van mensen. "De overkant" wordt deze kant zodra we daar zijn aanbeland. Dat hebben ze in Sleen ook onderkend en daarom gaan ze in het vervolg verder als één kerk. Dit wordt bezegeld in de dienst van zondag 19 januari.

Als je zo lang naar iets toe werkt, laat je dit natuurlijk niet ongemerkt aan je voorbij gaan. Dat zal ook in Sleen het geval zijn. Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, dus zal de week voorafgaand aan de fusie bol staan van allerlei activiteiten.

Gezamenlijke kerkdienst
De aftrap van de fusieweek was afgelopen zondag in een gemeenschappelijke kerkdienst in de Ontmoetingskerk; een geluksdienst, waaraan plaatselijke muzikanten hun medewerking verleenden. 

Voorstelling in poppentheater
Op woensdagmiddag 15 januari kan de basisschooljeugd een voorstelling in het poppentheater “Oma’s Schouwburg” van Erica Burgerjon mee maken. Erica geeft eigenlijk geen voorstellingen meer, maar voor deze gelegenheid maakt ze graag een uitzondering. Aanvang 14.00 uur. De kinderen kunnen zich verzamelen bij de Ontmoetingkerk. Hoe je dan in het poppentheater komt blijft nog even een verrassing.

Omdat het aantal plaatsen in het theater beperkt is, is opgave van te voren noodzakelijk. Dit kan bij: Annet Veuger, annet.veuger@hetnet.nl, tel. 361724 en Janny Veldman, 12riekjan@gmail.com, tel. 362369.

Musical ‘De gelukszoeker’
Op vrijdag 17 januari en zaterdag 18 januari 2014 wordt om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Sleen de musical “De gelukszoeker" opgevoerd. Een groep enthousiaste deelnemers zal de musical, geschreven door Jan van Lenthe, voor het voetlicht brengen. Met medewerking van zanggroep Vocation en Muziekvereniging Crescendo.

In deze musical zal worden ingegaan op één van de basisvragen van het leven: wat is geluk, en misschien nog belangrijker, hoe vind ik het? Moet ik het zoeken, moet ik het najagen, of vindt het geluk mij. Aan de hand van fragmenten uit "Levende Zeerollen" belicht Jan van Lenthe het vraagstuk, op de van hem bekende wijze, van diverse kanten. En hoewel het onderwerp uit de oudheid komt belooft deze musical een multimediaal spektakel te worden.
De toegang tot beide avonden is gratis. Na afloop kunt u met een vrije gift laten zien hoe u de musical hebt gewaardeerd. Tijdens de pauze wordt een verloting gehouden.

Ondertekening fusie
Op 19 januari wordt in de dienst van 10.00 uur in de Ontmoetingkerk de fusie ondertekend en daarmee is de fusie van de kerken in Sleen een feit.
Na afloop van de dienst bestaat de mogelijkheid om met elkaar in de Dorpskerk een kop koffie te drinken en gezamenlijk het glas te heffen bij het bereiken van deze mijlpaal in kerkelijk Sleen.

Naar archief