Oud papier PMD container
Print

Nieuws

Behoud kerk voor toekomst belangrijk

Behoud kerk voor toekomst belangrijk
09 januari 2013
De kerk is van iedereen. In Sleen is een Stichting voor het behoud van dit monumentale gebouw. Voorzitter van deze stichting, Gezinus Hilbrands uit Sleen vertelt.

‘De kerk is van iedereen. Daarom heb ik destijds een neutrale stichting opgericht voor behoud van het monumentale gebouw.’ Aan het woord is Gezinus Hilbrands uit Sleen, ditmaal in zijn functie als voorzitter van Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen, waarbij het gaat om de (hervormde) Dorpskerk.

Het kost natuurlijk heel wat geld om het gebouw te onderhouden. Daarom houdt de stichting acties en heeft ongeveer 140 donateurs. ‘En dat mogen er best meer worden’, vindt Hilbrands. ‘De lasten zijn hoog en we willen toch allemaal dat de kerk ook voor de toekomst behouden blijft?’
‘Zo’n acht jaar geleden vroeg de kerkenraad mij of ik een stichting wilde oprichten voor behoud van het gebouw, zeg maar de bult stenen. Ik wilde een neutrale stichting, die niets van doen heeft met het geloof of het interieur van het gebouw. Het gaat echt om het gebouw.’

Die stichting werd opgericht in november 2005. ‘De officiële presentatie was tijdens een feestelijke avond in april 2006, waarop onder meer burgemeester Bert Bouwmeester, Adrie de Fluiter, Gerrit Kuipers en Harm Dijkstra aanwezig waren als lid van de commissie van aanbeveling.’ De Rabobank stelde geld beschikbaar. ‘Dat kon namelijk alleen als het een neutrale stichting zou zijn.’ Hilbrands vertelde tijdens die avond over de kerk. Als dorpsgids weet hij veel over de geschiedenis van het gebouw en de bijzonderheden ervan.

Dat de stichting zinvol werk doet, blijkt wel uit het feit dat onlangs een forse rekening kon worden voldaan. ‘Een groot deel
van de muren is opnieuw ingevoegd. Dat kostte ruim 32.000 euro. De rijkssubsidie was circa 15.000 euro, de rest van het bedrag hebben we als stichting kunnen betalen.’

Eerder al werden de hoekbalken in het dak vervangen. ‘Dat is puur handwerk. De balken moeten van binnenuit naar de toren worden gebracht. Daarnaast is er ieder jaar controle op de aanwezigheid van boktorren.’
Naast de functie van kerk maken de stichting van Hilbrands en Stichting Sleener Torenconcerten gebruik van het gebouw voor concerten en exposities. ‘Wij hebben al eens een expositie van kindertekeningen gehouden en we hebben een hobbytentoonstelling georganiseerd. Veertien inwoners van het dorp toonden hun verzamelingen. Ieder jaar houden we een boekenmarkt op de dagen dat de Drentse Fiets4Daagse door ons dorp gaat en tijdens Klein Kerkenpad.’ De opbrengst is uiteraard voor de stichting.

De fraaie kerk op de Brink is gebouwd van 1420 tot 1450. ‘Het koor’, aldus Hilbrands, ‘is zo’n vijftig jaar ouder. Het is een driebeukige kerk en er zitten vijftien nissen in. Dat hoge aantal is heel bijzonder. In het koor zitten squints, zogenoemde loensgaten. Dat is uniek voor Nederland, dat komt alleen nog voor in een kerk in Duitsland en twee in Denemarken. Heel bijzonder is ook een raam, een geschenk van de regering van Letland. Dat kreeg de kerk in september 2000 toen de kerk 550 jaar bestond. In de kerkenraad zat destijds de heer Schuur uit Erm, hij was consulair ambassadeur voor Letland.’
Napoleon wilde in Nederland uitkijktorens. ‘Sleen was er een van. De spits is rond 1880 door bliksem afgebrand. Eerst werd er een kleine dakruiter geplaatst. De huidige spits is in 1923 geplaatst.’ Natuurlijk weet Hilbrands nog veel meer over de kerk en de voorgeschiedenis. ‘Willem Lodewijk veroverde in 1594 Drenthe op de Spanjaarden. Hij was vurig hervormd en vroeg Menso Alting hoe hij de Drent hervormd zou krijgen. Besloten werd, dat elke Drent op 10 mei 1598 hervormd moest zijn. Menso Alting, geboren in Eelde, was eerst pastoor, maar werd uiteindelijk dominee. Zijn schoonvader was bannerschulte in Sleen. In 1567 had zijn schoonmoeder uit Sleen een plekje voor hem als pastoor. Alting hield toen stiekem preken bij De Papeloze Kerk.’
Hilbrands vindt, mede gezien de rijke geschiedenis, dat het monumentale gebouw behouden moet blijven.

Donateurs kunnen zich melden bij Harmke Jansen, 0591-362425, hjansensleen@hotmail.com

Bron: Coevorden Huis aan Huis

Naar archief