Oud papier GFT container Restafval container
Print

Nieuws

Opbouw- en maatschappelijk werk Sleen e.o.

Opbouw- en maatschappelijk werk Sleen e.o.
29 januari 2019
Annelies Kampman is de opbouwwerker in Sleen en omgeving. Chris de Jonge is de maatschappelijk werker in dit gebied. Beiden werken ze bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC). In Sleen is er iedere week een vast spreekuur.

Wat doen Annelies en Chris?
Annelies en Chris zijn de “oren en ogen” in de buurt om zo te weten te komen wat er leeft in de dorpen en wat aandacht nodig heeft. Loopt u ergens tegenaan in uw dorp of straat of zijn er zaken die spelen in de thuissituaties zoals: eenzaamheid, daginvulling, scheiding, financiën, ziekte, mantelzorg etc.? Zij kunnen u weer op weg helpen.

Specialisatie Annelies
Als opbouwwerker werkt Annelies samen met inwoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties aan de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast ondersteunt en stimuleert zij inwoners waar nodig.

Specialisatie Chris
Als er wat meer aan de hand is bij iemand thuis, bijvoorbeeld financiële problemen, helpt Chris oplossingen te vinden samen met de hulpvrager.  

Is er wekelijks een vast spreekuur in Sleen?
Iedere donderdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur is er spreekuur van MWC in de huisartsenpraktijk in Sleen. Daar kan men terecht met alle vragen rondom wonen, welzijn, zorg en inkomen. Onze hulp- en dienstverlening is altijd gratis.

Kunnen inwoners MWC ook buiten dit spreekuur bereiken?
Ja zeker; tijdens kantoortijden is MWC altijd bereikbaar op het centrale nummer: 085 – 27 35 256. De telefoon wordt opgenomen door een maatschappelijk werker die u direct op weg kan helpen. E-mailen kan ook op info@mwcoevorden.nl. Voor meer info over MWC, kijk op www.mwcoevorden.nl

Naar archief