Kerstnachtdienst in de Dorpskerk van Sleen

Kerstnachtdienst in de Dorpskerk van Sleen

Op zaterdag 24 december vieren we in de Dorpskerk als vanouds de Kerstnachtdienst. Twee jaar achter elkaar hebben we dit niet met elkaar kunnen vieren. Hoe fijn is het dan nu dat we dit wel weer samen kunnen doen. Zo veel beter dan digitaal. Dit jaar weer in samenwerking met het Gemengd Koor “Pur Sang”.

Alle ingrediënten voor een mooie dienst zijn ingevuld. Iedereen is van harte welkom.

Omdat er niet kan worden overzien hoe de belangstelling zal zijn, worden er twee diensten gepland; de eerste begint om 19.30 uur en de tweede om 21.30 uur. De kerk is een half uur voor aanvang geopend.

Door aangescherpte regelgeving is het niet toegestaan, meer dan een maximaal aantal mensen in de kerk toe te laten. Als dat aantal is bereikt zullen we nieuwe bezoekers de toegang moeten ontzeggen. Dit druist volledig in tegen de kerstgedachte, maar de regelgeving biedt hierin geen ruimte! Vol = vol. Als het zover komt hoopt de organisatie op uw begrip.

Naar archief