Bijeenkomst culturele gemeente op 27 januari

Bijeenkomst culturele gemeente op 27 januari

De gemeente Coevorden is van eind augustus 2021 tot en met december 2022 culturele gemeente van Drenthe. Op donderdag 27 januari wordt er een online informatie- en inspiratieavond georganiseerd over de plannen. Op donderdag 10 maart is er een fysieke bijeenkomst.

Beste cultuurliefhebber uit de gemeente Coevorden,

De gemeente Coevorden is van eind augustus 2021 t/m december 2022 culturele gemeente van Drenthe. We hadden op 30 november een informatie- en inspiratieavond gepland waarin we jullie mee wilden nemen in het vervolg van de plannen en met jullie in gesprek wilden over de invulling van die plannen. Door de coronamaatregelen is deze avond tot tweemaal uitgesteld naar 22 december 2021 en 27 januari 2022.

We zijn nog niet van de coronamaatregelen af, maar willen de bijeenkomst graag door laten gaan:

• Online op donderdagavond 27 januari om 20.00 uur.

We delen dan met name de ideeën van het Cultuur- en Verhalenpad Coevorden en vragen iedereen om bijgevoegd plan door te nemen en met input te komen voor het ‘Pad-in-de-kijker-cultuurweekend ‘ van zijn/haar dorp.

De rest van het programma vullen we toch graag in tijdens een fysieke bijeenkomst, en wel op:

• Op donderdagavond 10 maart 2022, om 20.00 uur in Café-Restaurant Wielens te Noord-Sleen.

We heten jullie allen van harte welkom tijdens de bijeenkomsten. Graag weten we van tevoren op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u daarom uw aanwezigheid melden per e-mail aan culturelegemeente@coevorden.nl en daarbij aangeven om welke bijeenkomst(en) het gaat? U krijgt voor de online meeting van 27 januari dan een login. Voor de bijeenkomst van 10 maart geldt dat we ons vanzelfsprekend houden aan de (dan geldende) corona-maatregelen.

Naar archief