Oud papier GFT container
Print

Nieuws

Forse subsidie voor sport- en speelterrein

Forse subsidie voor sport- en speelterrein
09 oktober 2019
De plannen voor het multifunctionele sport- en speelterrein in Sleen worden werkelijkheid. Onlangs ontving VV Sleen het bericht dat de aangevraagde 92.000 euro subsidie is toegekend. Gedeputeerde Henk Jumelet reikte vanavond, in het bijzijn van een grote groep betrokkenen, symbolisch het bedrag uit aan bestuurslid Michel van Everdingen van VV Sleen.

Daarmee kan de schop aankomend voorjaar de grond in. Het sport- en speelterrein komt op het grasveld tussen de kantine en het hoofdveld van voetbalvereniging Sleen. De verwachting is dat het terrein deze zomer al in gebruik wordt genomen.

Het project is een initiatief van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en de plaatselijke voetbal-, handbal-, volleybal- en speeltuinverenigingen. De kosten van het totale project bedragen 150.000 euro. Dat wordt besteed aan de aanleg van een speeltuin, een jeugdvoetbalveld en een beachvolleybal- en handbalveld.

Leader 2

Samenwerkingsverbanden
Het multifunctionele sport- en speelterrein is bedoeld voor alle inwoners van Sleen en omstreken. Zij kunnen er vrijblijvend of in verenigingsverband gebruik van maken. Vanuit het project kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan, gericht op gezamenlijke trainingen, uitwisseling van vrijwilligers, optimaler gebruik van de faciliteiten en andere gebieden. Sportwethouder Joop Brink: ‘Mooi dat het project vanuit het dorp zelf tot stand is gekomen en dat het eraan bijdraagt dat bewoners van Sleen en omstreken ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het brede sportaanbod’.

Extra boost
‘Europa is ver weg maar ook heel dichtbij’, aldus gedeputeerde Henk Jumelet. ‘En met de bijdrage van Europa, provincie en gemeente kunnen we een extra boost geven aan bewegen en lokale gemeenschapszin.’ Trea Moes, burgerlid van de Leader beoordelingscommissie, gaf aan dat het project bij de beoordeling goed scoorde op versterking van lokale samenwerking en het verbeteren van de woon- en leefomgeving. ‘En het is echt vanuit de inwoners tot stand gekomen.’

Leader
De subsidie is afkomstig uit het Leader-fonds. Leader is een Europees subsidieprogramma voor een vitaler platteland, waarin de provincie Drenthe en gemeenten bijdragen. 

Leader 1

Naast de 92.000 euro Leader subsidie zijn er bijdragen van het Rabobank Stimuleringsfonds, VV Sleen en er is een grote inbreng van vrijwilligers.

Naar archief