GFT container Restafval container
Print

Nieuws

Kerstavond: een kaarsje voor ieder oorlogsgraf

Kerstavond: een kaarsje voor ieder oorlogsgraf
24 december 2017
Op kerstavond, zondag 24 december, zullen op de oorlogsgraven op de begraafplaats van Sleen lichtjes branden. Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn is afgelopen najaar benaderd met de vraag om te kijken of het mogelijk is dat er op kerstavond een lichtje kan branden op de oorlogsgraven in Sleen. Het bestuur heeft deze vraag doorgespeeld naar het 4 mei Comité en zij hebben gemeend hieraan gehoor te moeten geven.

Een stukje geschiedenis: In 2015 ontstond in Burgum het idee om op de oorlogsgraven aldaar een lichtje te branden, net zoals dat al 25 jaar gebeurt op de Canadese begraafplaats in Holten.

Deze actie werd door Keep Them Rolling via de sociale media gedeeld en massaal opgepakt. Keep Them Rolling is een organisatie die als doel heeft het in stand houden van militaire voertuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt zijn en het in stand houden en uitdragen van de aan deze voertuigen verbonden cultuurhistorische aspecten en achtergronden.

Het resultaat was ongelofelijk; op kerstavond brandden er op ruim 140 plaatsen in Nederland lichtjes bij de oorlogsgraven. Een jaar later liep het aantal op naar 263. Omdat niet alleen grote erevelden een lichtje ‘verdienen’ heeft men gemeend ook de plaatsen te benaderen met een paar of zelfs enkele oorlogsgraven. Het 4 mei Comité Sleen heeft dit initiatief opgepakt en daarom zullen op kerstavond ook op de oorlogsgraven in Sleen lichtjes branden.

Vanaf zonsondergang kunnen belangstellenden een bezoek brengen aan de graven. Mocht u hiervan gebruik willen maken zorg dan wel zelf voor een zaklamp o.i.d., want het kan donker zijn op de begraafplaats.

Meer informatie is ook te vinden op de website https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com.

Naar archief