Laatste optreden 'Halleluja' tijdens Kerstdienst

Laatste optreden 'Halleluja' tijdens Kerstdienst

Een dubbel gevoel voor zowel koorleden als toehoorders tijdens de kerstdienst op eerste kerstdag. Het koor dat al 96 jaar een begrip is in ons dorp houdt op te bestaan. Gemengde gevoelens waren merkbaar.

Het was voor de christelijke gemengde zangvereniging 'Halleluja' uit Sleen wel een heel bijzondere Kerstdienst 1e Kerstdag. Het was het laatste optreden van het koor. Dat zorgde voor gemengde gevoelens bij zowel leden als toehoorders.

Emotie
Als een koor na 96 jaar stopt, of anders gezegd ophoudt te bestaan, dan is het natuurlijk begrijpelijk dat dit gepaard gaat met emotie. 

Het is geen napraten, maar de dienst moet nog beginnen en ging ik de sfeer vooraf proeven. Natuurlijk was die gelaten. Het laatste optreden is aanstaande. 

Voor iedereen is de spanning of emotie weer anders. De één vindt het eigenlijk wel prima. De ander praat erover met een brok in de keel. 

Deze heren moesten maar even apart genomen worden volgens een collega zanger. Ze hadden er tot op het laatst nog lol in zo te zien. Er zijn natuurlijk in de loop der jaren heel veel leuke dingen gebeurd. Mooie optredens en die herinneringen blijven, hoe dan ook! 

"Stil in die nacht"
Bij aanvang van de dienst begon het koor met het zingen van 'Stil in die nacht' dat echt prachtig werd gezongen. En ik moet eerlijk bekennen dat bij die tekst toch wel even door me heen ging ... dat na deze dienst het woord "stil" wel heel letterlijk zou worden. 

Dit is definitief het laatste optreden van het koor.

Dienst 
Als de dienst begint gaan even later de kinderen naar de kindernevendienst. 

En om de verhalen tot een verbeelding te maken stond voor in de kerk ook een verbeelding opgesteld. De ronding gemaakt van bekertjes, deels verlicht, symboliseerden de dikke buik van Maria. Het licht staat symbool voor kerst dat in die donkere nacht toch het licht de duisternis doorbrak, en ook nu nog altijd het licht belangrijk is rond deze tijd.

Muziek blijft doorklinken
Ook in de dienst werd door voorganger dominee Borst aangehaald dat het koor welliswaar ophoudt te bestaan, maar net als de geboorte van het kind Jezus in die kribbe, een paar duizend jaar geleden, nog steeds doorverteld wordt, zo zal de muziek en de teksten die gezongen zijn altijd blijven doorklinken. 

Het koor heeft talloze keren opgetreden in Sleen maar ook ver daar buiten. Veel mensen (waaronder ik) hebben daar van genoten. Ze hebben, zoals de dominee al memoreerde, een onuitwisbare indruk nagelaten. 

Niveau
Oud voorzitter Jan Elders sprak ik voor aanvang van de dienst. Hij zei: "Gezien de toch wel gemiddelde hoge leeftijd van koorleden en geen zicht op nieuwe jonge leden, leek het de meerderheid van het koor beter nu maar te stoppen. We zingen al geruime tijd op een heel goed niveau, en willen natuurlijk ook niet zien dat we terugzakken en dan genoodzaakt zijn te stoppen. Het blijft een moeilijke keuze en iedereen zit daar verschillend in." 

Dat geweldige niveau waarop het koor zingt, ook deze ochtend, is zeker een verdienste van dirigent Jouke Hordijk. Hij heeft zo'n 20 jaar voor het koor gestaan en voelde zich één met dit koor. Jouke verwoordde het zo: "Het voelt heel raar, na twintig jaar is het net of je met pensioen gaat. Heel bijzonder gevoel, en natuurlijk erg jammer. Maar de beslissing is heel begrijpelijk, ook al zal er verschillend over gedacht worden."

Begeleiding

Daar de vaste pianiste zelf een koor elders moest dirigeren, was er een hele goede vervanger; pianist Mike Visser. 

Het orgel werd bespeeld door Bep Arendze. 

Na het laatse lied 'Waarom als een kindje' gezongen door het koor, kregen ze een welverdiend, langdurig applaus als blijk van waardering en dank. 

Dan besef ik ook dat dit de laatste foto is, die ik maakte van dit koor. Ook van mijn kant: "Bedankt Halleluja". De dienst werd beëindigd met samenzang van het alom bekende lied 'Ere zij God'.

Stilleven

Bij het verlaten van de kerk werp ik nog een blik op dit gesloten boek.

Verslaggever: Hille Douma


Zoals de predikant het in zijn preek verwoordde. De muziek zal blijven klinken. U kunt deze dienst nog be- of naluisteren via deze link: http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10826.

En we nemen u nog mee terug in de tijd. In 2009 maakte ik een reportage van dit koor voor de rubriek "Achter de coulissen": https://www.sleen.nu/nieuws/bericht/1745/achter-de-coulissen-zangvereniging-halleluja.

 

 

Naar archief