Speciale krant over zorg in de gemeente

Speciale krant over zorg in de gemeente

In januari ontvangen inwoners van de gemeente een krant met informatie over zorg en ondersteuning in de gemeente Coevorden. Met ingang van 2015 krijgt de gemeente een aantal nieuwe taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie.

In januari ontvangen inwoners van de gemeente een krant met informatie over zorg en ondersteuning in de gemeente Coevorden. Met ingang van 2015 krijgt de gemeente een aantal nieuwe taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie.

Wat deze nieuwe taken inhouden leest u in deze speciale uitgave die huis-aan-huis wordt verspreid. Daarnaast vindt u in de krant meer informatie over de sociale teams die vanaf 1 januari actief zijn in de gemeente.

Sociale teams op 5 januari van start
Op 5 januari gaat de gemeente Coevorden van start met sociale teams. Deze teams behandelen vragen en aanvragen van inwoners in het sociaal domein, hierbij gaat het om maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, jeugdzorg en participatie. De teams werken gebiedsgericht en werken onderling zo goed mogelijk samen. Ze weten van elkaar wat er in een huishouden speelt en wie welke acties onderneemt.

Gebiedsgericht 
De gemeente Coevorden werkt gebiedsgericht. De gemeente is ingedeeld in acht verschillende gebieden. Binnen deze gebieden is over het algemeen veel samenhang in wijken en dorpen. Daardoor is het makkelijker voor leden van het sociaal team om een gebied te leren kennen en gebruik te maken van de netwerken die er zijn. Zo organiseert de gemeente zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij uw huis. 

Zelfredzaamheid 
Door de veranderingen in de zorg en ondersteuning gaat de gemeente meer zelfredzaamheid van inwoners vragen. Wanneer een inwoner een aanvraag voor een voorziening doet, gaat het sociaal team eerst kijken welke mogelijkheden iemand zelf heeft. Soms is een steuntje in de rug voldoende om iets zelf weer te kunnen en hoeft er geen dure voorziening aangeschaft of betaald te worden. Als de inwoner zelf niet voldoende kan, en ook in de omgeving is er geen oplossing, dan gaat het sociaal team kijken welke ondersteuning de gemeente kan bieden.

Contact met het sociaal team 
Voor al uw vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie kunt u terecht bij het sociaal team. U kunt in contact komen met het team door te bellen met 14 0524, te mailen naar info@coevorden.nl of een bezoek te brengen aan de balie in het gemeentehuis Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden

Naar archief