SBS - Uitje Museum Plus Bus

Locatie: Molen de Hoop

 Er is gelegenheid om u op te geven om mee te gaan met de Museum Plus Bus. Dit is een gratis busreis inclusief bezoek aan: "De museumfabriek" in Enschede. U betaalt alleen de kosten voor de lunch ad € 16,00. Tussen 08.45 en 9.00 uur moet u aanwezig zijn. De bus vertrekt uiterlijk om 09.15 uur en u bent uiterlijk om 18:00 uur terug in Sleen. Opgeven voor 8 november bij Miep Schepers tel: 0591-361806 of het secretariaat: info@sbs-sleen.nl. Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door "De Vriendenloterij

Naar agenda