PMD container
Print

Toneelclub Erm: Snert met 'n hakkie

29 februari 2020 20:00

      T  o  n  e  e l  c  l  u  b     E  R  M speelt   dit  seizoen


          SNERT MET ‘N HAKKIE!

 
   een blijspel in drie bedrijven geschreven door Winnie Abel.  Drentse vertaling Ben ten Velde.
               
                    
                      Op zaterdag 29 februari 2020
                      Op vrijdag   6 maart 2020
                      Op zaterdag 7 maart 2020
 

In de Barnhouse van Steak-House34  te  Erm
 

                       Aanvang: 20.00 uur
                       Zaal open: 19.15 uur

KA

Locatie: Barnhouse Route34, Erm
Naar agenda archief