GFT container Restafval container
Print

Ledenvergadering ver. Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

18 maart 2019 19:30

Op maandag 18 maart 2019 organiseert Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Nadere stukken zullen begin maart worden gepubliceerd op Sleenweb en onder de knop van Dorpsbelangen op Sleenweb. In aanloop daarvan willen wij het volgende reeds kenbaar maken.
Aftredend en herkiesbaar:  Roel Noordhuis (secretaris)
Aftredend en  niet herkiesbaar: Bert Wessels (bestuurslid ouderen)

Graag zien wij  vroegtijdig aanmeldingen binnen van eventuele gegadigden. Wij vergaderen 1 x per maand in het MFC van 19.30 – 21.30. Bestuursleden dienen uiteraard wel lid te zijn van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn.

Gezien de huidige bezetting van het bestuur (7 mannen en 1 vrouw) zouden we het prettig vinden als er één of meer dames zouden reageren. Uiteraard zijn heren natuurlijk ook van harte welkom. Diphoorn is op dit moment niet vertegenwoordigd in het bestuur. Het zou helemaal mooi zijn als we uit dit dorp iemand in ons bestuur zouden kunnen verwelkomen. U kunt zich aanmelden via dorpsbelangen@sleen.nu

 

Locatie: M.F.C. de Brink
Naar agenda archief