Oud papier GFT container
Print

OBS De Akker: OMVOS-actie

18 mei 2018 18:00

Zoals gebruikelijk, organiseren we ook dit jaar weer een OMVOS-aktie voor onze openbare basisschool “De Akker.” Dit levert voor de school altijd een leuke bijdrage op.

De OMVOS-actie zal worden gehouden op: vrijdag 18 mei a.s. vanaf 18.00 uur in de dorpen Sleen en Diphoorn. Graag zullen we dan uw oude metalen (ijzer, koper lood, zink, aluminium etc.) komen ophalen. Accu’s (elektro)motoren, printplaten, koelkasten, oude computers, witgoed en overige electronica zijn ook welkom. Kortom, alles met een stekker er aan. Wilt u ons helpen door deze tijdig aan de weg te zetten. In verband met hoge afvoerkosten verzoeken wij u geen banden aan te bieden. Wilt u alstublieft de oude metalen tot dan bewaren. Breng het niet naar de stort. Geeft het bewaren een groot probleem dan, kan er gebeld worden met ondergetekenden.

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking, mede namens de ouderraad, medezeggenschapsraad, personeel en kinderen. .

Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de Omvos commissie:
J. Hilbrands tel. 06-12078488 j.hilbrands@hetnet.nl 

Locatie: Sleen/Diphoorn
Naar agenda archief