Oud papier GFT container PMD container
Print

VVN: fietsenkeuring: OBS De Vlinderhof

12 oktober 2017 10:30

Van oktoberr tot begin november worden de fietsenkeuringen op de scholen uitgevoerd.
Alle schoolkinderen krijgen vooraf een ouderbrief mee, waarin de keuring wordt uitgelegd en daarin staan ook aandachtpunten waaraan een fiets (wettelijk) moet voldoen.

Tijdens de controle uitgevoerd door VVN vrijwilligers, wordt op een controlekaart genoteerd welke onderdelen wel of niet goed aan de fiets zijn. Ouders weten dan welke reparaties verricht moeten worden. Is een fiets helemaal in orde, dan krijgen de kinderen alleen dan de "Deze fiets is OKÉ" sticker. Zeg maar een APK keuringssticker.

Locatie: Noord-Sleen
Naar agenda archief