Oud papier PMD container
Print


De bijenhouderij in Sleen in vroeger jaren


Het houden van bijen (imkerij) was voor een aantal boeren en andere inwoners van de voormalige gemeente Sleen een niet onbelangrijke bijverdienste. Niet alleen boeren, maar ook ambachtslieden en zelfs de dominee hielden zich bezig met het houden van bijen. Toen er in Drenthe nog  grote heidevelden waren, hadden velen zich het imkersvak eigen gemaakt. Zij exploiteerden een bijenstal voor de honing winning. De honing opbrengst was in hoge mate afhankelijk van de natuur. Als de oogst ruim was, kon een deel aan de handel worden geleverd.

Ter behartiging van de belangen van de imkers werd op 11 maart 1908 in Sleen een bijenhoudersvereniging opgericht, die de toepasselijke naam "De Heidebloem” kreeg. De heide was destijds wel de belangrijkste ‘leverancier’ van honing. Er waren 88 imkers lid van de vereniging. Zij kwamen uit de gemeente Sleen en omgeving. De vereniging heeft bestaan tot 1912 en vond haar voortzetting in de Vereniging Oosterhesselen en omstreken.

In september 1908 werd, blijkt uit de notulen van de vergadering, een aantal van ca. 250 korven honing verkocht. De meeste honing werd verkocht aan Duitse handelaren uit Emlichheim. De prijs was toen 28 cent per pond, zo uit de korf.

Voor de leden van de vereniging was het van belang, dat zij via de vereniging accijnsvrije suiker konden betrekken en materialen voor het maken van korven. De vereniging bemiddelde ook bij de verkoop van honing.

Door de moderne wijze van imkeren en de bestrijding van ziekten hadden de bijenhouders veelvuldig contact.

In plaats van de ouderwetse strokorven werden later, ook tegenwoordig nog, hoofdzakelijk bijenkasten gebruikt met uitneembare raampjes met kunst raat. Er moet nu wel vaker het één en ander worden vernieuwd.

Vroeger werden de bijenvolken tegen de bloei van de Groninger koolzaadvelden getransporteerd en wanneer de bloei gedaan was, weer teruggehaald. Dit was destijds een hele onderneming! Tijdens de bloei van de heide in augustus werden de korven op de heide geplaatst.

Nu de heide is verdwenen en de teelt van veenboekweit niet meer plaatsvindt is ook de bijenhouderij in de gemeente sterk teruggelopen.

Een aantal amateur imkers houdt zich er uit liefhebberij nog wel mee bezig en vaak met veel enthousiasme; het houden van bijen is een fascinerend werk.

Bron: Sleen in verleden en heden