Een vereniging en een mooi gezamenlijk doel

Het Zuidenveldfestival nadert. Dat is te voelen in Sleen en omstreken. Het hangt in de lucht, zit in de harten, komt uit de monden. De spanning en de opwinding is voelbaar. Als voorzitter van het plaatselijk comité merk ik dat bijna iedere dag. Het leeft! Bij zovelen: bij alle bewoners, deelnemers voor onder meer de Wildman Run, commissieleden van de Zuidenveldcompetitie, de jongeren van de keetcompetitie .... En ook bij de groep leden van de 97 jaar oude Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld. Misschien is er wel iemand die ook al 97 jaar lid is. Zou zo maar kunnen, want de vereniging vergrijst, is oud en neemt in ledental jaarlijks drastisch af. Het is nu nog een enorm grote club van bijna 800 leden, ongeveer net zoveel als bij de oprichting in 1920, maar niets vergeleken bij het aantal in de tussenliggende jaren toen bijna iedereen lid was.

Een vereniging is een samenwerkingsverband van leden die samen een doel nastreven, in dit geval het organiseren van landbouwtentoonstellingen in de ruimste zin van het woord. Ook ik ben lid van deze club. Gewoon omdat ik het evenement te gek vind en ik me niet kan indenken dat het op een dag niet meer zou bestaan. Daarom zijn we zelfs "vriend" geworden voor € 50,00 per jaar. En wat we daarvoor terug krijgen? Verbinding, competitie, ontplooiing, leefbaarheid, saamhorigheid en promotie van en in ons mooie Zuidenveld. Geen persoonlijk gewin, maar indirect eigen belang, want wie wil dat niet voor het gebied waarin je woont. 

Als lid van de vereniging en als voorzitter van het plaatselijk comité mocht ik ook naar de ledenvergadering op 8 maart jl. waar ongeveer 50 leden aanwezig waren. Voor een ledenvergadering best veel toch? Er werd vergaderd over het lidmaatschapsgeld van €15,00, de vrijkaartjes die niet meer hoeven omdat het terrein vrij entree heeft, over de gratis catalogus, de consumptiemunten en het glossy programmamagazine. En de rol die de leden spelen in het grote geheel. Vol verbazing hoorden ze vervolgens de spannende nieuwe ideeën van Sleen aan.

Zo blijkt maar weer: Het Zuidenveld is er voor iedereen. De één is lid van de tentoonstellingsvereniging voor jaarlijks € 15,00, de ander draagt eens per 8 jaar gul bij aan de lijstcollecte van de plaatselijke stichting en stort zich vol enthousiasme in de voorbereidingen. Allemaal voor dat ene gezamenlijke mooie doel. Hulde aan de bewoners van Sleen en omstreken! Met zulke mensen kan het Zuidenveldfestival wel 100 worden en zelfs meer. En verenigt of niet, op deze wijze ben ik niet bang voor de toekomst van dit prachtige evenement!

Roelie Lubbers-Hilbrands

Naar archief