Tradities?

't Is voor mij een hele eer dat ik jullie nieuwe columnist mag zijn vanaf 2016. Sleen en omstreken liggen me na aan het hart en ik aanschouw de dingen zoals ze gaan en zijn graag met een nuchtere blik en de nodige scepsis, maar immer met enthousiasme voor al het moois in het leven en de wereld.

Velen kennen mij wel. Voor wie dat niet het geval is, zal de kennismaking gedurende de columns wel geschieden. Naast mijn werk ben ik graag maatschappelijk actief en onder de mensen. Zo ben ik o.a. voorzitter van het Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen. Voor beginnelingen in de streek: Vraag je buren eens naar dit evenement dat al vanaf 1920 bestaat en de prachtigste verhalen komen los.

Wat is de Zuidenveldtentoonstelling veranderd in de loop der jaren! En wat zijn er gedurende die jaren veel tradities gevormd en verdwenen met veel discussies tot gevolg. Een dergelijk festival kan alleen maar blijven bestaan als het voortdurend verandert en aangepast wordt aan de behoeften van de tijd. Je stopt je tijd als vrijwilliger en Slener toch niet ergens in om slechts een traditie in ere te houden? Nee! Maar je houdt wel vast aan een prachtige doelstelling: met samenwerking de streek promoten en laten zien waar toe we in staat zijn. En daarbij zoveel genoegen scheppen en plezier beleven dat we een prachtfeest hebben met elkaar.  Hoe? Dat kan op vele manieren.

Dit jaar is Odoorn aan de beurt. Het Zuidenveld zit in diepe crisis. De overkoepelende Tentoonstellingsvereniging weet zich geen raad. Maar het plaatselijk comité in Sleen weet dat wel: over de kop ermee! Sleen stelt zich in 2017 tentoon met al haar moois op velerlei vlak. We zitten vol ideeën. Jullie vast ook. We gaan Sleen als middelpunt van het Zuidenveld weer op de kaart zetten. Laten we die traditie wél in ere houden!

Roelie Lubbers-Hilbrands

Naar archief